Pages Navigation Menu

Kommittéer och arbetsgrupper

Ordföranden för kommittéer och arbetsgrupper utnämns vid det första styrelsemötet varje år.
Orföranden kallar därefter medlemmar att delta i kommittéarbetet i arbetsgruppen.

 

Storat Målarevening kommittén 2020

Ordförande: Olof Qvickström
Medlemmar: Timo Savaspuro, Ulla-Riitta Kauppi, Kristiina Kostia, Pertti Lassila

 

Skolningskommittén 2020

Medlemmar: Anni Kuula, Kristiina Siirto-Honkanen, Ulla-Riitta Kauppi, Anja Oasmaa, Maija Könönen.

 

Utställningkommittén 2020

Ordförande: Riitta Halttunen-Sommardahl
Medlemmar: Hanna Järvi, Olga Veselovskaya, Liisa Kuusela, Irina Rebnitskaya, Anni Kuula.

 

Internationella kontakter kommittén 2020

Ordförande: Irina Rebnitskaya
Medlemmar: Pertti Lassila, Ulla-Riitta Kauppi, Maija Könönen

 

Stipendium kommittén 2020

Ordförande: Pertti Lassila

 

ECWS 2024 -kommittén 2020
Ordförande: Sirkka-Liisa Virtanen
Medlemmar: Pertti Lassila, Ulla-Riitta Kauppi, Riitta Halttunen-Sommardahl, Irina Rebnitskaya

 

SKjL-kommittén 2020

Ordförande: Ulla-Riitta Kauppi
Medlemmar: Timo Savaspuro, Anja Oasmaa, Antti Lassila

 

Facebook