Pages Navigation Menu

Speciella uppgifter

Revisor (2020)

Revisor: Ritva Huoman, Tilipoli (toimikausi 2018)

Valberedningskommitté (2020)

Maikki Haapala
Maisa Kela
Irja Tikka

Medlemskap frågor (2020)

Inari Pesonen
sekreterare

WEBsidor (2020)

Sara Mallinen
tiedottaja

Regionala kontakter (2020)

Styrelsen vill aktivera medlemmar från hela Finland. Aktiva medlemmar ställer frivilligt upp som kontaktpersoner :

. koordinera tillsammans med styrelsen lokala utställningar och Stort Målarevenemang =
Bildkonstens Dag.
. delge den ansvariga kommittén om lokala evenemang.

De regionala kontakterna är:

Norra Finland, Oulu: Jaana Kokko-Alakärppä, info@artfermaatti.fi
Norra Finland, Tornio: Tarja Hooli, tarja.hooli@tornio.fi
Savolax, Kuopio: Kirsi-Marja Myöhänen, kirsi-marja@myohanen.net
Österbotten, Pietarsaari: Kerstin Sunabacka, kerstin_sunabacka@hotmail.com
Östra Finland, Mikkeli, Juva: Anu Ahonen, anu.ahonen@iki.fi
Östra Finland, Savonlinna: Anne-Mari Heiskanen, anne-marinen@hotmail.com
Birkaland, Tampere: Sirkkaliisa Virtanen, sirkkaliisa.virtanen@tampere.fi
Päijät-Häme, Lahti: Anitta Vuorikoski, anitta.vuorikoski@gmail.com
Kymmenedalen, Loviisa: Masa Karhula, masa.karhula@kettukarhuhirvi.fi
Egentliga Finland:, Turku: Minna Sartes, minna.sartes@turku.fi
Länsi-Suomi, Pori:  Kristiina Siirto-Honkanen, kristiina.siirto-honkanen@a-klinikka.fi
Nyland, Helsinki: Anja Tyrväinen, anjatyr@gmail.com

Om du är intresserad av att deltaga i någon av dessa grupper, vänligen kontakta sekreterare.

 

Facebook