Sivut

Styrelsen

Ordförande (2018-2019)

Satu Kiuru
puheenj.say@gmail.com

Medlem 2019-2020
Pete Lassila
Timo Savaspuro

2018-2019
Ulla-Riitta Kauppi
Anja Oasmaa
Irina Rebnitskaya
Jaana Kangas

Vicemedlem 2019-2020
Riitta Halttunen-Sommardahl
Kirsti Itäpiiri

2018-2019
Anne Purho
Eeva Tervala

Sihteeri
Inari Pesonen
sihteerisay@gmail.com

Tiedottaja
Piela Auvinen
tiedottaja.say@gmail.com

Rahastonhoitaja
Pirjo Wiksten, Criteria

 


Om du har nåt speciellt som du vill att skall behandlas på styrelsemötena, vänligen kontakta sihteerisay@gmail.com.

Facebook