Pages Navigation Menu

Styrelsen

År 2020

Ordförande (2020-2021)
Anja Oasmaa
puheenj.say@gmail.com

Medlem 2020-2021
Ulla-Riitta Kauppi, varapuheenjohtaja
Timo Savaspuro,
Anne Purho,
Riitta Halttunen-Sommardahl,
Irina Rebnitskaya,
Pete Lassila

Vicemedlem 2020-2021
Anni Kuula,
Olof Qvickström,
Maija Könönen,
Liisa Aholainen

Sekretär
Inari Pesonen
sihteerisay@gmail.com

Informatör
Sara Mallinen
tiedottaja.say@gmail.com

Ekonomimästare
Timo Savaspuro
laskutus.say@gmail.com

Skattmästare
Pirjo Wiksten, Criteria

 


Om du har nåt speciellt som du vill att skall behandlas på styrelsemötena, vänligen kontakta sihteerisay@gmail.com.

Facebook