Pages Navigation Menu

Kontaktinformation

Föreningens officiella adress är

Akvarellkonstföreningen i Finland
PB 158
00101 Helsingfors

www.akvarellitaiteenyhdistys.fi

Facebook-länken

 

Ordförande
puheenj.say@gmail.com

 

Sekreterare
(mötesarrangemang, medlemskap, internationella utställningar)
Inari Pesonen
sihteerisay@gmail.com
Alla ändringar i medlemsinformationen rapporteras till sekreterarens e-postadress

 

Tiedottaja
(Facebook, webbsidor, frisättning)
tiedottaja.say@gmail.com

 

Facebook