Pages Navigation Menu

Föreningens hedersmedlemmar och hedersordförande

Föreningens styrelse kan med ett enhälligt beslut kalla till hedersmedlem eller hedersordförande inom föreningen, en person som speciellt förtjänsfullt jobbat för akvarellkonsten eller på annat sätt stött föreningens verksamhet.

 

Föreningens hedersmedlemmar är:

Marjukka Paunila
Nándor Mikola (1911 – 2006)
Carl Wargh (1938 – 2018)
Lauri Ahlgrén
Arne Isacsson, Ruotsi (1917 – 2010)
Tuomas Mäntynen
Osmo Visuri (1927 – 2013)

Föreningens hedersordförande är Antti Lassila

Facebook