Pages Navigation Menu

Publikationer

Brochyr
AKF brochyr 2017


 

Utställningspublikation

Vesi Väri Valo 2001. 41 s. Su-ru-eng.

Vesi Väri Valo 2001. 41 s. Su-ru-eng.

 

Minun Helsinkini 2002. 120 s. Su-ru-eng.

Minun Helsinkini 2002. 120 s. Su-ru-eng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värien Lumo 2003. 48 s. Su-ru-eng.

Värien Lumo 2003. 48 s. Su-ru-eng.

Minun Helsinkini 2006. 120 s. Su-ru-eng.

Minun Helsinkini 2006. 120 s. Su-ru-eng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satama ja meri 2008. 80 s. Su-ru.

Satama ja meri 2008. 80 s. Su-ru.

Minun Helsinkini 2010. 130 s. Su-ru-eng.

Minun Helsinkini 2010. 130 s. Su-ru-eng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea and the Harbour 2011. 70 s. Eng.

Sea and the Harbour 2011. 70 s. Eng.

Turku Naantali 2011. 118 s. Su-ru.

Turku Naantali 2011. 118 s. Su-ru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minun Helsinkini 2015. 75 s. Su-ru-eng.

Minun Helsinkini 2015. 75 s. Su-ru-eng.

Facebook