Pages Navigation Menu

Matrisen

Föreningen skulle önska att alla medlemmar skulle ställa ut sina målningar i detta matrisen.
Detta matrisen är inte ett medlemsregister.

Alla målningar i galleriet faller inom lagen för copyright. Om du önskar använda dig av någons målning till ett visst ändamål, försäkra dig om att du har fått konstnärens lov.

Några av de firmor som ger rabatt till medlemmar har också web lager. Medlemskap online kan bildas direkt från detta matrisen.

Du kan dyka in i matrisen genom att klicka en bokstav i alfabetet.

Facebook