Pages Navigation Menu

Säännöt ja rekisteriseloste

Yhdistyksen syksyllä 2015 vahvistetut säännöt löydät tämän linkin takaa.

 

Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä on Suomen Akvarellitaitieen yhdistys ry, PL 158, 00101 Helsinki.
  2. Yhdistyksellä on jäsenrekisteri, jota pitää yllä jäsenrekisteristä vastaava henkilö.
  3. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen ja yhdistyksen hallinnon ja toimikuntien muodostamiseen.
  4. Nettisivuston jäsengalleriassa julkisesti näkyvillä olevat tiedot ovat jäsenten sinne itse syöttämiä ja heidän hallinnoitavissaan. Ylläpidolla on pääsy tarpeellisiin yhteystietoihin.
  5. Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan jäsenelle itselleen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle.

 

SAy:n jäsenrekisteri ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (astui voimaan 25.5.2018)

SAy tallentaa jäseniltään etu- ja sukunimen, postiosoitteen, puhelinnumeron sekä mahdollisen sähköpostiosoitteen, jotka jäsen on antanut hakiessaan yhdistykseen. Jäsenrekisteriä pitää yllä ja päivittää (jäsenen omasta ilmoituksesta) SAy:n sihteeri sihteerisay@gmail.com. Say kerää jäesniltään vain toiminnan kannalta välttämättömät tiedot. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ellei jäsenen kanssa niin ole tapauskohtaisesti sovittu. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

SAy käyttää jäsentensä antamia tietoja vain sisäiseen tiedottamiseen ja yhdistyksen hallinnon ja toimikuntien muodostamiseen. Jäsenkirje, jäsenlaskut sekä mahdolliset muut tiedotteet lähetetään sähköpostin kautta. Jäsenkortit (SAy ja Skjl) sekä halukkaille jäsenlehti lähetetään postin kautta neljästi vuodessa. Näyttelyiden takia saatamme olla esim. valittuihin yhteydessä myös puhelimitse. Jäsenen erotessa hänen tietonsa poistetaan rekisteristä. Jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa sihteerillä (ylläpito, jäsenkortit), rahastonhoitajalla (jäsenmaksut), tiedottajalla (jäsenlehti) sekä jäsenlehden painolla (Arkkimetodi, jäsenlehtien postitus).

Facebook